Nieuws

Montage type Sarah gestart

Op dinsdag 22 november is gestart met het monteren van de gevelelementen voor type Sarah. Aansluitend zullen de elementen van type Irma gemonteerd worden.

Heiwerkzaamheden van start

Op maandagochtend 17 oktober zijn de heiwerkzaamheden van start gegaan. Aan het einde van de dag zaten de eerste negen palen in de grond. Op de foto is te zien hoe een funderingspaal voor woningtype Sarah wordt aangebracht.

Bouw gestart!

Het is zover. De bouw van Dubbelspoor Obdam is begonnen. Op 22 september zijn de eerste bronnen voor de warmtepompen aangebracht. Deze bronnen zitten op circa 100  meter diepte in de grond. Hierna gaan we verder met het bouwrijp maken, de grondwerkzaamheden en het aanbrengen van de fundering. 

Geslaagde loting van de 18 woningen Dubbelspoor

Op 17 mei 2022 heeft in de middag de loting voor de 18 woningen Dubbelspoor plaatsgevonden. Per woningtype is door de notaris op het kantoor van Actus Notarissen geloot. Conform deze loting zijn de woningen toegewezen. Tevens heeft de notaris de volgorde van de reservekandidaten geloot. In deze volgorde worden vrijgekomen woningen opnieuw toegewezen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.